กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3604
ชื่อเรื่อง: Snoring and Obstructive sleep apnea in Thai School-age children Prevalence and predisposing factors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wanaporn Anuntaseree
Paramee Thongsuksai
Korpong Rookkapan
Surachai Kuasirikul
Faculty of Medicine Department of Pediatrics
Faculty of Medicine Department of Otolaryngology
คำสำคัญ: Snoring
วันที่เผยแพร่: 2000
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3604
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
226713.pdf462.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น