สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
210 ... 525

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
210 ... 15 9 15 17 8 30 10

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 13

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู