กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3490
ชื่อเรื่อง: ปริมาณทั้งหมดของไนโตรเจนและฟอสเฟตในคลองระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พีระพิทย์ พืชมงคล
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
คำสำคัญ: ไนโตรเจน;ฟอสเฟต;คุณภาพน้ำ ระโนด (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2537
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3490
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
57949.pdf512.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น