กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3472
ชื่อเรื่อง: การจัดการมูลฝอยประเภทเศษอาหารของโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Management of food waste of hotels and department stores in Hat Yai city municipality, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภัสสร สวาทะสุข
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
คำสำคัญ: การนำกลับมาใช้ใหม่;การกำจัดขยะ หาดใหญ่ (สงขลา);โรงแรม การกำจัดของเสีย;ห้างสรรพสินค้า การกำจัดของเสีย
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฒ 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3472
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
221918.pdf66.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_app4.pdf105.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_app3.pdf53.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_app2.pdf103.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_app1.pdf99.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_bibli.pdf140.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_ch4.pdf99.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_ch3.pdf914.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_ch2.pdf71.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_ch1.pdf61.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_con.pdf87.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_ab.pdf61.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
221918_ti.pdf48.96 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น