กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3430
ชื่อเรื่อง: กระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมของโรงงานผลิตน้ำแข็งต่อคุณภาพน้ำแข็งที่ใช้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Process of production and environment of ice factories affecting the quality of ice for consumption in Hat Yai city municipality, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศักดา มณีนิล
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
คำสำคัญ: โรงงานน้ำแข็ง การควบคุมการผลิต;น้ำแข็ง การผลิต
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3430
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
174332.pdf697.53 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น