กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3385
ชื่อเรื่อง: การจัดการป่าจาก : กรณีศึกษา ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Management of nipa palm stands (Nypa fruticans Wurmb.) : a case study of Tambon Khanarpnark, Amphoe Pak Phanang, Changwat Nakhorm Si Thammarat
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นพรัตน์ บำรุงรักษ์
นริศ แก้วสีนวล
Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: ป่าจาก การจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3385
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
117754.pdf6.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons