สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การฟื้นฟูดินเหมืองแร่ดีบุกร้างเพื่อการเพาะปลูก 75

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
การฟื้นฟูดินเหมืองแร่ดีบุกร้างเพื่อการเพาะปลูก 0 0 4 6 2 9 5

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
57923.pdf 482
license.html 49

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู