สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การฟื้นฟูดินเหมืองแร่ดีบุกร้างเพื่อการเพาะปลูก 33

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
การฟื้นฟูดินเหมืองแร่ดีบุกร้างเพื่อการเพาะปลูก 0 0 0 0 11 1 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
57923.pdf 114
license.html 12

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู