สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันและเศษเหลือจากรวงข้าวหมักยูเรียเสริมกากน้ำตาลในอาหารแพะเพศผู้ 83

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันและเศษเหลือจากรวงข้าวหมักยูเรียเสริมกากน้ำตาลในอาหารแพะเพศผู้ 1 0 12 4 0 0 7

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
247222_ab.pdf 176
247222_ch3.pdf 99
247222_bibli.pdf 41
license.html 40
247222_ch1.pdf 19
247222_ch4.pdf 17
247222_con.pdf 14
247222_app.pdf 13
247222_ti.pdf 13
247222_ch2.pdf 12

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู