สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ... 244

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ... 7 2 3 5 8 12 5

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
271902_ch3.pdf 1959
271902_ch2.pdf 299
271902_ab.pdf 222
271902_bibli.pdf 165
271902_ch1.pdf 120
license.html 65
271902_ch4.pdf 46
271902_app.pdf 45
271902_ch5.pdf 44
271902_ti.pdf 36

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู