สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ... 133

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ... 0 33 2 0 4 4 12

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
271902_ch3.pdf 1784
271902_ch2.pdf 213
271902_ab.pdf 140
271902_bibli.pdf 94
271902_ch1.pdf 68
271902_ch4.pdf 24
271902_app.pdf 23
license.html 21
271902_ch5.pdf 18
271902_ti.pdf 17

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู