สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ ... 146

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ ... 1 6 9 10 3 2 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
217060_ch1.pdf 6150
217060_app.pdf 3985
217060_ch2.pdf 1081
217060_ch4.pdf 265
217060_bibli.pdf 105
217060_ch5.pdf 104
217060_ch3.pdf 85
217060_ab.pdf 67
license.html 52
217060_ti.pdf 40

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู