สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ไอโซไซม์ของเปอร์ออกซิเดสที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคของยางพารา 85

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ไอโซไซม์ของเปอร์ออกซิเดสที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคของยางพารา 0 1 8 3 0 0 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
272707_ch1.pdf 804
272707_app.pdf 251
272707_ch2.pdf 152
272707_ab.pdf 57
license.html 37
272707_bibli.pdf 32
272707_ch4.pdf 31
272707_ch3.pdf 30
272707_con.pdf 18
272707_ti.pdf 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู