กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2842
ชื่อเรื่อง: การปนเปื้อนเชื้อของลูกบิดประตูห้องแยกผู้ป่วยด้วยเชื้อ staphylococcus aureus ทั้งที่ไวและดื้ต่อยา methicillin
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Contamination of patient isolation room door knobs by methicillin-sensitive and - resistant staphylococcus aureus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชญา รักษ์ศรี
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
คำสำคัญ: การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์;โรคติดเชื้อ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2842
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
272617_app.pdf203.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_bibli.pdf73.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_ch5.pdf76.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_ch4.pdf153.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_ch3.pdf4.35 MBAdobe PDFดู/เปิด
272617_ch2.pdf313.3 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_ch1.pdf642.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_con.pdf37.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_ab.pdf50.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
272617_ti.pdf17.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น