สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอ ... 71

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอ ... 0 1 2 2 2 8 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
218354.pdf 65
license.html 39

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 10

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู