สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมจากคลอโรฟิลล์ 206

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมจากคลอโรฟิลล์ 2 6 14 5 8 10 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
296366_app.pdf 66
296366_ch4.pdf 62
296366_ch2.pdf 60
296366_bibli.pdf 60
296366_ch6.pdf 54
296366_ch5.pdf 51
license.html 50
296366_ch3.pdf 45
296366_con.pdf 45
296366_ti.pdf 44

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู