กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2036
ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณภาพผลส้ม และมังคุดแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nondestructive quality assessment of Shogun Mandarin and Mangosteen fruits using nuclear technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กัมปนาท พรรณราย
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
คำสำคัญ: ส้ม พันธุ์โชกุน;มังคุด คุณภาพ;ผลไม้ คุณภาพ;รังสีแกมมา การใช้ในเกษตรกรรม
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2036
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
247550_app.pdf1.25 MBAdobe PDFดู/เปิด
247550_bibli.pdf96.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
247550_ch5.pdf142.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
247550_ch4.pdf910.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
247550_ch3.pdf4.32 MBAdobe PDFดู/เปิด
247550_ch2.pdf352.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
247550_ch1.pdf131.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
247550_con.pdf124.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
247550_ab.pdf93.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
247550_ti.pdf62.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น