สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การใช้ประโยชน์กากตะกอนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลสำหรับเป็นนปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน 460

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
การใช้ประโยชน์กากตะกอนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลสำหรับเป็นนปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน 21 9 6 10 15 8 9

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
221901.pdf 468
221901_ch1.pdf 125
221901_app2.pdf 123
221901_ch3.pdf 108
license.html 107
221901_ch2.pdf 99
221901_bibli.pdf 92
221901_app1.pdf 86
221901_ab.pdf 81
221901_ch4.pdf 79

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
ประเทศไทย 14
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 7
Nakhon Pathom 3
Watthana Nakhon 1