กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1965
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของภาษาสะกอมกับภาษาตากใบและภาษาสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชิดชัย อุดมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย (สายภาษา))
คำสำคัญ: ภาษาไทยถิ่นใต้;ภาษาไทยถิ่นใต้;ภาษาสะกอม ไทย (ภาคใต้);ภาษาตากใบ ไทย (ภาคใต้);ภาษาสงขลา ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1965
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:411 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
177648.pdf3.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น