สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้ 80

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้ 0 0 7 0 1 8 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
244609_ch2.pdf 622
244609_ch1.pdf 48
244609_bibli.pdf 44
license.html 34
244609_ch5.pdf 32
244609_ch4.pdf 27
244609_ch3.pdf 17
244609_app.pdf 15
244609_ab.pdf 14
244609_ti.pdf 10

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู