กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1429
ชื่อเรื่อง: Patients' information needs in perioperative care : perception of patients and nurses at the hospital of University Science Malaysia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Norazliah Samsudin
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Nursing Practice;Nursing Malaysia;Nursing care Malaysia;Nursing Social aspects Malaysia;Nursing Services
วันที่เผยแพร่: 2005
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2005
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1429
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
273994_app.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด
273994_bibli.pdf291.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
273994_ch5.pdf222.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
273994_ch4.pdf1.55 MBAdobe PDFดู/เปิด
273994_ch3.pdf310.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
273994_ch2.pdf1.24 MBAdobe PDFดู/เปิด
273994_ch1.pdf482.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
273994_con.pdf149.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
273994_ab.pdf69.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
273994_ti.pdf23.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น