กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1428
ชื่อเรื่อง: Influencing factors of nutritional health promoting behaviors among adults with type 2 diabetes in Jakarta, Indonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sukmarini, Lestari
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Diabetes;Diabetes Nutritional aspects;Diabetes Mellitus diet therapy
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1428
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
292526_app.pdf255.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_bibli.pdf106.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_ch5.pdf83.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_ch4.pdf165.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_ch3.pdf45.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_ch2.pdf167.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_ch1.pdf91.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_con.pdf60.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_ab.pdf56.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
292526_ti.pdf59.05 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น