กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1427
ชื่อเรื่อง: Ethical dilemmas and resolutions in clinical practice encountered by nursing students in Health Polytechnic Semarang, Central Java, Indonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sri Endang Pujiastuti
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Nursing ethics Indonesia;Ethics, Nursing;Nursing Moral and ethical aspects
วันที่เผยแพร่: 2004
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2004
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1427
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
248529_app.pdf1.51 MBAdobe PDFดู/เปิด
248529_bibli.pdf571.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
248529_ch5.pdf156.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
248529_ch4.pdf1.86 MBAdobe PDFดู/เปิด
248529_ch3.pdf323.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
248529_ch2.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด
248529_ch1.pdf413.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
248529_con.pdf159.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
248529_ab.pdf65.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
248529_ti.pdf20.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น