สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
The ... 103

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
The ... 7 10 0 6 0 1 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
296540_ch2.pdf 82
296540_ti.pdf 64
296540_app.pdf 47
license.html 44
296540_ab.pdf 31
296540_ch1.pdf 30
296540_bibli.pdf 26
296540_ch4.pdf 24
296540_ch5.pdf 22
296540_ch3.pdf 20

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู