กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1423
ชื่อเรื่อง: The development of primary care competency assessment scale (PC-CAS) for primary care providers in Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะการบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ให้บริการหน่วยปฐมภูมิในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Orratai Nontapet
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Primary care (Medicine) Thailand;Medical care;Clinical competence;Primary health care
วันที่เผยแพร่: 2008
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Nursing)--Prince of Songkla University, 2008
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1423
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296561_app.pdf1.38 MBAdobe PDFดู/เปิด
296561_bibli.pdf150.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_ch5.pdf52 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_ch4.pdf340.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_ch3.pdf114.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_ch2.pdf239.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_ch1.pdf100 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_con.pdf32.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_ab.pdf77.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
296561_ti.pdf139.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น