กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1420
ชื่อเรื่อง: Lived experience of chronically III clients using spiritual healing methods
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ประสบการณ์ของผู้ป่วยเรื้อรังในการเยียวยาด้วยวิธีการทางด้านจิตวิญญาณ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sunisa Deachpichai
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Chronically ill Care;Spiritual healing;Mental healing;Healing
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1420
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
287838_app.pdf117.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_bibli.pdf80.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_ch5.pdf26.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_ch4.pdf225.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_ch3.pdf62.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_ch2.pdf173.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_ch1.pdf43.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_con.pdf23.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_ab.pdf63.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
287838_ti.pdf14.64 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น