กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1419
ชื่อเรื่อง: The Relationships among pain intensity, Pain acceptance, and pain behaviors in patients with chronic cancer pain in Medan, Indonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Harahap, Ikhsanuddin Ahmad
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Chronic pain;Pain;Cancer pain
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
288950_app.pdf72.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_bibli.pdf123.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_ch5.pdf60.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_ch4.pdf172.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_ch3.pdf107.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_ch2.pdf254.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_ch1.pdf107.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_con.pdf36.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_ab.pdf35.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
288950_ti.pdf19.98 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น