กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1417
ชื่อเรื่อง: Family support perceived by pulmonary TB patients in complying with the DOTS program in Medan, Indonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nasution, Siti Zahara
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Tuberculosis Treatment Indonesia;Tuberculosis Indonesia;Tuberculosis Patient Indonesia
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1417
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
292543_app.pdf84.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_bibli.pdf117.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_ch5.pdf124.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_ch4.pdf134.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_ch3.pdf59.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_ch2.pdf171.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_ch1.pdf59.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_con.pdf37.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_ab.pdf29.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
292543_ti.pdf132.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น