กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1415
ชื่อเรื่อง: The relationship between religiosity and health status in middle aged male Muslims in Jakarta
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Hayuni Rahmah
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Muslims Medical care Indonesia;Muslims Health and hygine;Muslims Social life and customs Indonesia;Health Religious aspects;Religion and Medicine Indonesia;Cross-cultural Comparison Indonesia;Transcultural Nursing Indonesia
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1415
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
293912_app.pdf69.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_bibli.pdf73.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_ch5.pdf35.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_ch4.pdf76.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_ch3.pdf57.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_ch2.pdf138.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_ch1.pdf51.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_con.pdf28.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_ab.pdf29.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
293912_ti.pdf27.45 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น