กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1413
ชื่อเรื่อง: Needs of families who have members admitted to critical care units : perceptions of families and nurses in Central Java, Indonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nina Indriyawati
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Critically ill Family relationships;Intensive care nursing
วันที่เผยแพร่: 2004
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.S.N., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2004
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1413
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
252838_app.pdf501.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_bibli.pdf295.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_ch5.pdf117.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_ch4.pdf1.24 MBAdobe PDFดู/เปิด
252838_ch3.pdf388.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_ch2.pdf835.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_ch1.pdf274.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_con.pdf116.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_ab.pdf40.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
252838_ti.pdf10.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น