กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1402
ชื่อเรื่อง: Use of molecular biology techniques in studying the nitrifying bacteria community from shrimp far farming system
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chanyarat Paungfoo
Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Biotechnology)
คำสำคัญ: Bacteria, Nitrifying;Bacteria growth;Sewage Microbiology;Shrimp culture
วันที่เผยแพร่: 2004
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Biotechnolgy)--Prince of Songkla University, 2004
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1402
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:853 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
241181.pdf137.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
241181_app.pdf2.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
241181_bibli.pdf633.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
241181_ch5.pdf137.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
241181_ch4.pdf185.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
241181_ch3.pdf16.42 MBAdobe PDFดู/เปิด
241181_ch2.pdf259.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
241181_ch1.pdf3.74 MBAdobe PDFดู/เปิด
241181_con.pdf190.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
241181_ab.pdf125.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
241181_ti.pdf12.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น