กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1367
ชื่อเรื่อง: Piezoelectric propertie of PZT/Polymer composites
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Yaowaluck Phermponsagul
Prince of Songkla University Department of Physics
คำสำคัญ: Piezoelectric materials;Piezoelectricity;Polymeric composites
วันที่เผยแพร่: 2003
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.S.)--Prince of Songkla University, 2003
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1367
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
238727.pdf4.39 MBAdobe PDFดู/เปิด
238727_app.pdf124.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_bibli.pdf101.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_ch5.pdf118.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_ch4.pdf931.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_ch3.pdf935.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_ch2.pdf1.25 MBAdobe PDFดู/เปิด
238727_ch1.pdf121.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_con.pdf110.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_ab.pdf140.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
238727_ti.pdf39.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น