กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1343
ชื่อเรื่อง: Studies on analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activities of methanol extract of piper sarmentosum leaves in experimental animals
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาฤทธิ์ระงับปวด ลดไข้และต้านการอักเสบของสารสกัดเมธานอลใบชะพลูในสัตว์ทดลอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Peerati Ruangsang
Prince of Songkla University Faculty of Science (Pharmacology)
คำสำคัญ: Herbs Therapeutic use;Medicine, Thai;Medical plants;Piper sarmentosum;Leaves
วันที่เผยแพร่: 2006
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Pharmacology)--Prince of Songkla University, 2006
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1343
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:336 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
279537_app.pdf130.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_bibli.pdf124.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_ch5.pdf152.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_ch4.pdf210.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_ch3.pdf86.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_ch2.pdf1.01 MBAdobe PDFดู/เปิด
279537_ch1.pdf54.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_con.pdf53.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_ab.pdf82.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
279537_ti.pdf143.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น