สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Effect ... 104

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
Effect ... 3 1 6 3 2 3 6

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
278538_ch4.pdf 117
278538_ch2.pdf 45
license.html 29
278538_bibli.pdf 21
278538_ch3.pdf 21
278538_ch5.pdf 18
278538_con.pdf 18
278538_app.pdf 17
278538_ch1.pdf 15
278538_ti.pdf 14

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู