กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19265
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการให้ยาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความวิตกกังกลและความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลที่เข้ารับการผ่าตัดฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม ที่มีความยากในระดับปานกลางถึงยากมาก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Proper regimen for anxiety and pain control in anxious patients undergoing moderate difficlty third molar surgery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปริศนา ปริพัฒนานนท์
พีระ เจริญสุข
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: ฟัน ศัลยกรรม;ฟัน โรค;ความเจ็บปวด;ยาระงับความรู้สึก;ยาแก้ปวด
วันที่เผยแพร่: 2001
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กวิลโลเฟเชียล))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19265
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
211909.pdf5.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons