กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19262
ชื่อเรื่อง: การให้ร่มเงาที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ ของหมากแดง (Cyrtostachys lakka Becc.) ที่มีอายุต่างกัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Opptimum shading for growth and propagation of sealing-wax palm (Cyrtostachys lakka Becc.) of different ages
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สายัณห์ สดุดี
สุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์
Faculty of Natural Resources (Plant Science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
คำสำคัญ: หมากแดง การขยายพันธุ์;หมากแดง การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 1996
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19262
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:510 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
204883.pdf5.49 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons