สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
วาทกรรมการท่องเที่ยวในนิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวของไทย 127

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
วาทกรรมการท่องเที่ยวในนิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวของไทย 14 14 13 15 10 15 16

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
5820230003.pdf 373

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู