สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง ... 62

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง ... 5 2 1 3 2 7 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
413352-abstract.pdf 30

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 4

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู