สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
รายงานการประชุมประจำเดือน ... 25

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
รายงานการประชุมประจำเดือน ... 0 2 3 0 1 2 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
รายงานการประชุมสิงหาคม2557.pdf 15

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู