สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 36

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 0 3 7 4 0 1 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
(1)รายงานฉบับสมบูรณ์เขาบรรทัด ปี 2554.pdf 9

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู