สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
เนื้อที่อุทยานแห่งชาติ ... 17

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
เนื้อที่อุทยานแห่งชาติ ... 0 0 0 0 1 1 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ตาราง 3 เนื้อที่อุทยานแห่งชาติ ปี 2556.xls 7

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู