กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16745
ชื่อเรื่อง: รายงานการประชุมการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: มีน-2556
สำนักพิมพ์: กรมอุทยานแห่งชาติ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16745
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
รายงานการประชุมการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6.pdf3.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น