กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16505
ชื่อเรื่อง: รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 31 มีนาคม 2559
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 31-มีน-2559
สำนักพิมพ์: กรมทรัพยากรน้ำ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16505
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
report_112251.pdf746.7 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น