กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16499
ชื่อเรื่อง: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1 มิถุนายน 2560
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 1-มิถ-2560
สำนักพิมพ์: กรมทรัพยากรน้ำ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16499
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
report_112213.pdf1.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น