สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การวิจัยและทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีศักยภาพ ... 26

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
การวิจัยและทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีศักยภาพ ... 0 0 0 4 5 1 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
การวิจัยและทดสอบการปรับใชเทคโนโลยการผลิตพริกที่มีศักยภาพและเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง.pdf 15

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู