สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์เพื่่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง 19

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์เพื่่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง 0 0 1 0 5 1 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง.pdf 8

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู