สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง 21

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง 0 0 0 0 6 1 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง.pdf 14

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู