สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ยุทธศาสตร์กระบือ ... 62

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
ยุทธศาสตร์กระบือ ... 4 0 2 3 2 4 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ยุทธศาสตรกระบือ.pdf 31
ปก.pdf 18
เป้าหมายการดำเนินการยุทธศาสตร์กระบือ แบบที่ 2.pdf 14
แผนการติดตามยุทธศาสตร์ แบบที่ 4.pdf 13
แผนงานโครงการ.pdf 13
แผนการผลิตตามยุทธศาสตร์กระบือ แบบที่1.pdf 12
ประเด็นยุทธศาสตร์.pdf 12
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม แบบที่ 3.pdf 11

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู