สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
อุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ 33

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
อุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ 0 3 5 0 2 1 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
อุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ.pdf 51

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู