สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
สำรวจป่าพรุควนเคร็ง...เปิดหน้ากากขบวนการเผาป่าและแนวทางฟื้นฟู 29

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
สำรวจป่าพรุควนเคร็ง...เปิดหน้ากากขบวนการเผาป่าและแนวทางฟื้นฟู 0 0 2 0 1 3 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
สำรวจป่าพรุควนเคร็ง.pdf 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู