กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14118
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ทต.ชะรัด 2556
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรมการพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลชะรัด
คำสำคัญ: กชช2ค จปฐ
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: กรมการพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลชะรัด
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:991 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่01-ต้นประดู่.pdf241.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่02-วังปริง.pdf241.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่03-หัวหรั่ง.pdf240.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่04-ท่ายาง.pdf240.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่05-ชะรัด.pdf241.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่06-นามะพร้าว.pdf241.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่07-ควนขี้แรด.pdf241 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่08-หูเล่.pdf240.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปข้อมูลพื้นฐานหมู่09-สะพานแต้ว.pdf240.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่01-ต้นประดู่.pdf103.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่02-วังปริง.pdf103.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่03-หัวหรั่ง.pdf103.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่04-ท่ายาง.pdf103.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่05-ชะรัด.pdf103.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่06-นามะพร้าว.pdf103.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่07-ควนขี้แรด.pdf103.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่08-หูเล่.pdf103.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สรุปปัญหาหมู่09-สะพานแต้ว.pdf103.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56ระดับการพัฒนาหมู่บ้านตำบลชะรัด.pdf116.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56รายชื่อหมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามากตำบลชะรัด.pdf101.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหาตำบลชะรัด.pdf160.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
กชช56สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัดตำบลชะรัด.pdf177.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น