สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว 184

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว 10 3 4 8 7 15 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
290.pdf 108

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 4

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู