สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว 92

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว 2 6 2 7 2 17 6

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
290.pdf 75

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู